اصفهان،اتوبان شهید دستجردی،مجموعه‌ی سیتی سنتر،طبقه‌ی سوم و چهارم 0315393 info@cuoi.ir

cuoi

کنسلی کلاس

آذر 16، 1401

کلیه کلاسهای استاد ماهر النقش
چهار شنبه و پنج شنبه مورخ 16 و 17 آذر
تشکیل نمی شود.
کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!