اصفهان،اتوبان شهید دستجردی،مجموعه‌ی سیتی سنتر،طبقه‌ی سوم و چهارم 0315393 info@cuoi.ir

مرکز جامع علمی-کاربردی،اصفهان سیتی سنتر

اهداف و مأموریت

باورها :

 • آماده سازی دانش آموختگان برای انجام مشاغل حرفه ای، و یادگیری پیوسته
 • کمک به دانشجویان برای درک درست توانایی ها، و تصمیم گیری آگاهانه در زندگی
 • پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس
 • ارزش افزایی در همه ی زمینه های تحصیلی دانشجویان
 • تشویق دانشجویان به شهروندی خوب و مشارکت موثر در امور اجتماعی
اصول :
تربیت دانشجویان برای:
 • همیشه کوشیدن
 • به سرانجام رساندن هر کار با تمام توانایی
 • مدیریت زمان
 • رفتار احترام آمیز با دیگران
 • همکاری و کمک به یکدیگر
 • احترام به مالکیت و حقوق دیگران
اهداف دانشگاهی :
 • تامین آموزش های لازم برای سرآمدی در دانش فنی
 • آموزش خردمندی و تفکر نقاد
 • آموزش موثر زبان انگلیسی برای استفاده از مدارک و اسناد و همکاری های بین المللی
 • تربیت کیفی دانشجویان برای ادامه ی تحصیل
 • آماده سازی دانشجویان برای استمرار در تلاش خردمندانه
 • ایجاد انگیزه و شوق برای یادگیری مداوم
اهداف اجتماعی :
 • رعایت استانداردهای اخلاقی، معنوی و اجتماعی
 • آموزش تصمیم گیری آگاهانه در مسائل اجتماعی
 • آموزش دفاع از باورهای فردی و ایستادگی در برابر تحمیل عقاید
 • تشویق دانشجویان به مشارکت در فعالیت های فوق برنامه، مدیریت دانشگاه و امور اجتماعی
 • پرورش تحمل، همکاری، راهنمایی، و کار گروهی
 • آموزش درک دیگران و پذیرش تفاوت ها و شباهت های افراد
ارزش ها :
 • تمرین صداقت و امانت داری
 • حفظ اصول اخلاقی در هر شرایط
 • بهبود مستمر و کمال¬طلبی
 • ترجیح کیفیت بر منفعت
 • ارج نهادن ارزش هایی چون کارآمدی، وظیفه شناسی، و تعهد

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!