اصفهان،اتوبان شهید دستجردی،مجموعه‌ی سیتی سنتر،طبقه‌ی سوم و چهارم 0315393 info@cuoi.ir

مرکز جامع علمی-کاربردی،اصفهان سیتی سنتر

مرکز جامع علمی-کاربردی

مرکز جامع علمی-کاربردی، دانشگاهی مهارتی است. به نحوی که تدوین رشته ها بر اساس مشاغل صورت می گیرد و نیاز صنوف و صنعت را تأمین می کند. هدف مرکز، آموزش مهارتی نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌ های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌ باشد. با این وجود می توان گفت که سیاست های این مرکز به نوعی به دانشگاه های نسل سوم که دانشگاه هایی کارآفرین هستند، نزدیک تر است.
در دانشگاه کارآفرین علوم به گونه ای به دانشجویان آموزش داده می شود که امکان تبدیل آن به ثروت فراهم گردد. تدوین دوره ها و نحوه ی آموزش در مرکز جامع علمی-کاربردی نیز به گونه ای است که هر یک از دانش آموختگان این مرکز می توانند به عنوان یک کارآفرین در جامعه به فعالیت بپردازند. هم چنین با توجه به تمرکز این دانشگاه بر آموزش های عملی، مهارتی و شغل محور، دانش آموختگان از آمادگی بیشتری برای فعالیت های حرفه ای و اشتغال به کار برخوردارند.
مرکز جامع علمی-کاربردی از سال 1371 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به فعالیت نموده و هم اکنون دارای بیش از 600 مرکز آموزشی در سراسر کشور می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به http://uast.ac.ir مراجعه نمایید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!