اصفهان،اتوبان شهید دستجردی،مجموعه‌ی سیتی سنتر،طبقه‌ی سوم و چهارم 0315393 info@cuoi.ir

رشــته های تحصیلی

کاردانی حرفه ای

بازیگری

بازیگری

ایجاد زمینه های ارتقاء علوم حرفه ای نیاز به برنامه ریزی منظم در سطوح آموزش و فراهم نمودن بستر اشتغال زائی می باشد. بدین منظور در بخش فرهنگ و هنر برای ایفاء نقش و هنر بازیگری در سینما تأتر و تلویزیون تربیت نیروی انسانی ماهر و آزموده ضروری میباشد لذا رشته بازیگری برنامه ریزی و نیاز این بخش را تأمین مینماید.
کاردان هنر بازیگری کسی است که بتواند نقشهای واگذار شده در صحنه های مختلف فیلم و نمایش را به نحو احسن با رعایت وقایع و چهره های واقعی در جامعه ایفا نمایند و در اجرای فیگور احساسات تغییرات چهره بدن و سایر ژست‌ها قابلیت انعطاف داشته باشد.

نوازندگی ساز ایرانی

نوازندگی ساز ایرانی

شیوه آموزش و سیستم آموزشی همواره یکی از مهمترین دغدغه های دستگاه های متولی آموزش بوده و میباشد و این در حالی است که دغدغه سیستم آموزشی هنر در مقاطع مختلف نیز یکی از چالشهای موجود را در این زمینه به وجود آورده است گرایشهای مختلف موسیقی نیز به واسطه دارا بودن حجم وسیعی از دروس عملی که خصوصیت خاص آموزشی خورد را دارند و دارای دروس نظری نسبتاً کمتری هستند هیچگاه نتوانسته اند در سیستمهای رایج آموزشی نظری نتیجه بخش باشند. اکنون با توجه به دورههای علمی کاربردی بسیاری از دغدغه های موجود در حوزه آموزش ساز ایرانی از میان رفته است .

نوازنده ساز ایرانی در موسیقی به شخصی اطلاق میشود که با اندوختن مهارتهای مختلف شامل نوازندگی ساز ایرانی ، دیکته موسیقی و تربیت شنوایی ،تئوری موسیقی و هارمونی و نیز همنوازی سازهای ایرانی به عنوان نوازنده در ارکسترهای کوچک و نیز به عنوان دستیار آموزش ساز ایرانی فعالیت نماید

نوازندگی ساز کلاسیک

نوازندگی ساز کلاسیک

شیوه آموزش و سیستم آموزشی همواره یکی از مهمترین دغدغه های دستگاههای متولی آموزش بوده و می باشد و این در حالی است که دغدغه سیستم آموزشی هنر در مقاطع مختلف نیز یکی از چالشهای موجود را در این زمینه به وجود آورده است. گرایشات مختلف موسیقی نیز به واسطه دارا بودن حجم وسیعی از دروس عملی که خصوصیت خاص آموزشی خورد را دارند و دارای دورس نظری نسبتاً کمتری هستند هیچگاه نتوانسته اند در سیستمهای رایج آموزشی نظری نتیجه بخش باشند اکنون با توجه به ظهور سیستم کارآتری همچون مهارتی و سایر دورههای علمی کاربردی بسیاری از دغدغه های موجود در آموزش ساز کلاسیک از میان رفته است .

دوره کاردانی ناپیوسته حرفه ای نوازندگی ساز کلاسیک با هدف تربیت نوازنده ساز ، در جهت لزوم تربیت نوازندگانی که به علم آن احاطه داشته باشند ضروری میباشد ، هدف از تربیت نوازنده، کمک به ارتقاء سطح ارکسترهای موسیقی و تولید آثار موسیقی فاخر ملی می باشد. بالا بردن مهارت شنیداری ، پارتیتور خوانی ، آکومپانیمان در کنار آموزش نوازندگی این امر را ممکن می سازد. از نقطه نظر آموزش تخصصی میتوان موسیقی را به دو مقوله کلی آموزشهای تئوریک و عمومی و آموزشهای عملی و تخصصی در سطوح مختلف تقسیم بندی نمود جایگاه آموزشهای تئوریک و تربیت دانشجو موسیقی از نقطه نظر شناخت عمومی مقوله موسیقی و رشته ها و هنرهای مرتبط با آن و نیز شناخت و قابلیت تجربه و تحلیل آثار موسیقائی ایرانی و جهانی و پرداختن به تاریخ موسیقی معمولاً در دانشکده های موسیقی صورت می پذیرد.

عکاسی

عکاسی

عکاسی هنری جریان ساز در تمامی شاخههای علوم و فنون و نیز سایر رشته های هنر است رابطه ی ویژه ی این هنر با سایر هنرهای زیبا و نیز به ویژه هنر مدرن بر کسی پوشیده نیست از سوی ،دیگر مبانی نظری و تحقیقی بسیاری از تحقیقات و پژوهشهای علمی در علوم مختلف و فن آوریها بسته و وابسته به اسناد و مدارکی است که عکاسی آن ها را در اختیار پژوهشگران میگذارد لزوم روزافزون نیاز به آموزش حرفه ای و تربیت عکاسان در هر جامعه ای نیاز مشترک است. از این منظر تربیت خبرگانی که نیازهای حرفهای جامعه را در این زمینه تأمین ،نمایند، هدف شورای عالی تدوین و تألیف دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی است بر این اساس رشته عکاسی در مقطع کاردانی با اهداف و مشخصات زیر به تصویب این شورا رسیده است .

دوره کاردانی حرفه ای عکاسی یکی از دورههای آموزش عالی است که هدف آن آموزش و پرورش تکنیسن های متخصص در زمینه عکاسی و آشنا به شرایط و ضوابط تحصیل عکس هنری است تا در این زمینه خاص فنی و هنری از یک سو سطح هنری عکاسی و در نتیجه کیفیت هنر را در محافل هنری ارتقاء ،بخشند و از سوی دیگر به نیازهای روزافزون جامعه در باب علم و هنر عکاسی پاسخگو باشند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!