اصفهان اتوبان شهید دستجردی مجموعه سیتی سنتر طبقه سوم و چهارم 03136550515 [email protected]

cuoi

ثبت نام ترم بهمن 98 در مرکز علمی-کاربردی سیتی سنتر آغاز شد.

بهمن 21، 1398

متقاضیان ثبت نام در دانشگاه علمی-کاربردی مرکز سیتی سنتر باید با همراه داشتن مدارک ذیل و با توجه به موارد مذکور در دفترچه راهنمای ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 21 بهمن‌ماه یک‌شنبه مورخ 27 بهمن‌ماهبه صورت حضوری به مرکز سیتی سنتر مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مدارک لازم جهت ثبت نام:

  1. شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری)داوطلبانی که باید جهت اخذ معافیت تحصیلی از طریق دانشگاه اقدام نمایندلازم است 1 قطعه عکس اضافه به همراه داشته باشند.)
  2. تصویر تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت (2 سری)
  3. تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت (3 سری)
  4. اصل وتصویر گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه و یاکاربرگ شماره 102 (برای افرادی که متقاضی شرکت در پذیرشمقطع کاردانیمی‌باشند و تاپایان بهمن‌ماه سال جاریکلیه دروس خود را در مقطع قبلی گذرانده و گواهی پایان دوره برای آنان صادر نشده است.) (4 سری)
  5. اصل وتصویر مدرک کاردانی (اعم از پیوسته/ناپیوسته) دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش و یاکاربرگ شماره 103(برای افرادی که متقاضی شرکت در پذیرشمقطع کارشناسیمی‌باشند و تاپایان بهمن‌ماه سال جاریکلیه دروس خود را در مقطع قبلی گذرانده و گواهی پایان دوره برای آنان صادر نشده است.)(4 سری)
  6. اصل و تصویر مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد را با توجه به بند 2-3 مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه‌های راهنمای پذیرش مهرماه سال 1398 و موارد مندرج در دستورالعمل راهنمای مرحله تکمیل ظرفیت مجدد در بهمن‌ماه مشخص نماید.(2 سری)

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!