روز يكشنبه مورخ 2 اردیبهشت ماه 97 همايش "رزرواسيون مدرن در صنعت هتلداري با محوريت اهميت نقش اينترنت در سيستم هاي روزرواسيون هتل و بليط" با حضور جناب مهندس محسن قاسمي كار آفرين و مشاور در حوزه ي گردشگري الكترونيك،توسط انجمن علمي گروه هتلداري دانشگاه برگزار شد. اين همايش با استقبال دانشجويان در حال تحصيل و فارغ التحصيل مقطع كارداني و كارشناسي هتلداري روبرو شد.

TOP